Onze visie

Een warme en zorgzame school voor elk kind.

Onze school wil een school zijn die aandacht heeft voor elk kind en gelooft in elk kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, ook wat betreft het leren. En soms gaat dat, ondanks extra aandacht en ondersteuning van de klasleerkracht, niet vanzelf. Dan willen de zorgleerkrachten er zijn om voor het kind, de klasleerkracht en de ouders een leeromgeving te creëren op maat van het kind. We overleggen met de klasleerkrachten en ouders en zoeken samen naar een gepaste begeleiding voor het kind. We werken dan klas- en leerkrachtondersteunend, in kleine niveaugroepjes of individueel naargelang de behoefte. Soms is dit niet voldoende en vragen we hulp aan buitenschoolse instanties (o.a. het CLB, Centrum voor Leerlingbegeleiding) om samen met hen naar een oplossing te zoeken. Een goed overleg en samenwerking tussen leerkrachten, zorgteam, ouders en buitenschoolse hulp is hier belangrijk! 

Wie meer wil weten, kan verder lezen in volgend document. 

schoolvisie De KaBaZ Meerhout Zittaart.pdf

VBS De KaBaZ

Bevrijdingslaan 255 - Baleman 14

2450 Meerhout

0495/57 06 62 of 014/94 47 48