Algemene informatie

Informatie schooluren

Maandag tot vrijdag
voormiddag: 8u45 - 11u55
namiddag: 13u10 - 15u35

Woensdag
voormiddag 8u45 - 12u00

Informatie opvang

Voor- en naschoolse opvang

De opvang vindt plaats in de refter van 't KaBaZke (Baleman 14). Je kan telefonisch reserveren op het nummer 0479/10.29.86 .

's morgens van 07u30 tot 08u30

Om 08u30 zullen de leerlingen van de lagere school onder begeleiding naar de klas gebracht worden (Bevrijdingslaan 255) zodat zij tijdig op De KaBaZ aanwezig zijn.

's avonds van 15u45 - 17u30

Na schooltijd (ma - di - do - vrij) zullen alle leerlingen die om 15u45 nog aanwezig zijn op de lagere school onder begeleiding naar 't KaBaZke gebracht worden.

woensdag 12u00 - 13u00

Op woensdag worden de leerlingen die om 12u15 nog aanwezig zijn naar 't KaBaZke gebracht.